Десет „яки“ неща в PHP

Попаднах на тази статия. Заглавието тайно нашепваше за невероятни разкирия, готови да отворят скептично мижящите ми очи към една нова, красива земя на „PHP якост“. Отворих статията и със затаен дъх потеглих на пътешествие, което можеше да открие пред мен нови програмистки хоризонти.

Continue reading